Kim Kardashian takes adorable selfie with half sister Kylie Jenner

Kim Kardashian takes adorable selfie with half sister Kylie Jenner

Aww!