Ebube Nwagbo slays gorgeous white gown

Ebube Nwagbo slays gorgeous white gown

This was from her outing on Sunday night.